Café Information

Institution

Ritsumeikan University (Biwako Kusatsu Campus)

Location

Ritsumeikan University Kusatsu Campus BKC Health Sports Commons 1F, Nojihigashi 1-1-1, Kusatsu-shi, Shiga, 525-8577, Japan

Hours

11:00~21:00(Mon to Fri except Holidays)